หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  กรกฎาคม - 2560 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  20
  21
  22
  23
  24
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่อน
     
  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
     
  ซื้อกระเช้าปีใหม่
     
  เงินได้ตาม ม.40(2)
     
  กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุน...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

   "เจาะลึกประเด็น จัดการรายจ่าย ให้ได้สิทธิเพิ่ม"

  เนื้อหาและกำหนดการบรรยาย

  เรียนรู้และจัดการรายจ่ายทางภาษีให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มมากกว่าที่จ่ายไปจริง
  08.30 - 09.00 น.  หลักเกณฑ์การจัดการรายจ่ายที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มมากขึ้น
  09.00 - 10.00 น  รอบรู้หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี
       - รายจ่ายส่วนตัวและรายจ่ายที่ให้โดยเสน่หา
       - รายจ่ายการกุศล การกุศลสาธารณะ และรายจ่ายสาธารณประโยชน์
       - รายจ่ายค่ารับรอง
      
  - รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง / ไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
       - รายจ่ายส่งเสริมการขายและสวัสดิการพนักงาน 

       - เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับตามกฎหมายภาษีอากร   
  10.00 - 10.15 น.           อาหารว่าง (เช้า)
  10.15 - 12.00 น.   รอบรู้หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี
        - รายจ่ายฝ่ายทุน
        - วิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 

        - การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
        - รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับไม่ได้
        - ผลเสียหายและผลขาดทุนจากการประกอบกิจการ
  12.00 - 13.00 น.           อาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น.      รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ 2 - 3 เท่า
     - รายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน (2 เท่าในปี 2559 และ 1.5 เท่าในปี 2560)
      - รายจ่ายค่าจ้างพนักงาน (จ้างนักศึกษาฝึกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯ)
      - รายจ่ายฝึกอบรมพนักงาน

      - รายจ่ายค่าหนังสือหรือสื่อเพื่อความรู้
      - รายจ่ายอื่นๆ     
   
  15.00 - 15.15 น.       อาหารว่าง (บ่าย) 
   
  15.15 - 16.30 น.      รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ 2 เท่า (เฉพาะกิจการที่มีกำไร)
        
        - พรฎ. 420 บริจาคสนับสนุนการศึกษาตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ
        - พรฎ. 616 บริจาคสนับสนุนการศึกษา (มาตรการชั่วคราว ปี2559 - 2561)
        - พรฎ. 559 บริจาคสนันสนุนการกีฬา

       

   
  16.30 - 17.00 น.      เก็บตกประเด็น แลกเปลี่ยนข้อซักถาม เพื่อสรุปทางปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกัน
    
     

  สมาชิกสรรพากรสาส์นสามารถใช้คูปองส่วนลด 200 หรือ รหัสสมาชิก ลด 10%

  (สามารถหักส่วนลดได้เลย)


  คณะวิทยากรจากกรมสรรพากร
  อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
  อ.สาโรช ทองประคำ
  อ.ชุมพร เสนไสย
  อ.มงคล ขนาดนิด
  อ.ภัทรินทร์ ภูษิตโภยไคย
  อ.รังสรรค์ หลวงเมือง
  อ.จเร คงทอง
  อ.วิชริณี คุปตานนท์

   

   สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกรมสรรพากร 
  ชื่อบัญชี สรรพากรสาส์นเพื่อการสัมมนา เลขที่บัญชี 184-0-08816-8 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
  พร้อมชื่อ - ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและระบุวันที่สัมมนา (ให้ชัดเจน)
  แจ้งหลักฐานมาที่ โทรสาร.02-6173239,02-2729558-9 ต่อ 12-13  E-mail : sanpakornsarn@rd.go.th


  กรุณาโทรยืนยันหลักฐานการโอนเงินทุกครั้งเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง
  มาที่ เบอร์โทร 02-2729558-9

  ราคาบัตรรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้)

  ** รับอาหารมังสวิรัต กรุณาแจ้งล่วงหน้า ที่สรรพากรสาส์นไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันงานหรือ แจ้งหน้างานวันที่สัมมนา ก่อนเวลา 10.00น.**

  สามารถขอหนังสือรับรองนับชั่วโมง สำหรับ CPD และ CPA ได้ที่หน้างานในวันสัมมนา
  นับชั่วโมง สำหรับ ผู้ทำบัญชี (CPD)  :   บัญชี - ชั่วโมง อื่นๆ  6.30  ชั่วโมง รวม 6.30 ชั่วโมง

                       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  :  บัญชี - ชั่วโมง อื่นๆ  6.30 ชั่วโมง รวม 6.30 ชั่วโมง

            รหัสหลักสูตร 6007-02-003-002-01 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จังหวัดพิษณุโลก
            รหัสหลักสูตร 6007-02-003-002-02 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครสวรรค์
            รหัสหลักสูตร 6007-02-003-002-03 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 จังหวัดเพชรบุรี
            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-04 วันที่ 02 สิงหาคม   2560  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-05 วันที่ 08 สิงหาคม   2560  จังหวัดอุดรธานี
            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-06 วันที่ 10 สิงหาคม   2560  จังหวัดภูเก็ต         
            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-07 วันที่ 16 สิงหาคม   2560  จังหวัดขอนแก่น
            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-08 วันที่ 17 สิงหาคม   2560  จังหวัดนครราชสีมา

            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-09 วันที่ 21 สิงหาคม   2560  จังหวัดหาดใหญ่
            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-10 วันที่ 22 สิงหาคม   2560  จังหวัดตรัง
            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-11 วันที่ 24 สิงหาคม   2560  จังหวัดนครศรีธรรมราช
            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-12 วันที่ 28 สิงหาคม   2560  จังหวัดสุรินทร์

            รหัสหลักสูตร 6008-02-003-002-13 วันที่ 29 สิงหาคม   2560  จังหวัดอุบลราชธานี
            รหัสหลักสูตร 6009-02-003-002-14 วันที่ 06 กันยายน   2560  จังหวัดเชียงราย
            รหัสหลักสูตร 6009-02-003-002-15 วันที่ 11 กันยายน   2560  จังหวัดเชียงใหม่
            รหัสหลักสูตร 6009-02-003-002-16 วันที่ 12 กันยายน   2560  จังหวัดลำปาง


   


   
   
        2 ส.ค. 2560
  โรงแรมบรรจงบุรี ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม จ.สุราษฎร์ธานี (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        8 ส.ค. 2560
  โรงแรมบ้านเชียง ห้องอุดรแกรนด์ จ.อุดรธานี (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        10 ส.ค. 2560
  โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ ห้องภูเก็ตแกรนด์บอลรูม ชั้น2 จ.ภูเก็ต (ราคาบัตร 1,500 บาท)
        16 ส.ค. 2560
  โรงแรมเจริญธานี ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น4 จ.ขอนแก่น (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        17 ส.ค. 2560
  โรงแรมสีมาธานี ห้องสีมาแกรนด์ จ.นครราชสีมา (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        21 ส.ค. 2560
  โรงแรมลีกาเด้นสพลาซ่า อ.หาดใหญ่ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น8 จ.สงขลา (ราคาบัตร 1,400 บาท)
        22 ส.ค. 2560
  โรงแรมเรือรัษฎา ห้องนคราบอลรูม จ.ตรัง (ราคาบัตร 1,400 บาท)
        24 ส.ค. 2560
  โรงแรมทวินโลตัส ห้องบงกชรัตน์ จ.นครศรีธรรมราช (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        28 ส.ค. 2560
  โรงแรมทองธารินทร์ ห้องรัตนสุวรรณ จ.สุรินทร์ (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        29 ส.ค. 2560
  โรงแรมสีนีย์แกรนด์ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น5 จ.อุบลราชธานี (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        6 ก.ย. 2560
  โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ห้องราชาวดี จ.เชียงราย (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        11 ก.ย. 2560
  ศูนย์ประชุมโรงแรมแกรนด์วิว ห้องแกรนวิวฮอลล์ จ.เชียงใหม่ (ราคาบัตร 1,300 บาท)
        12 ก.ย. 2560
  ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง (ราคาบัตร 1,300 บาท)
   
   

  คุณ ชุมพร
  เสนไสย

  นิติกรเชี่ยวชาญ

  สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณ สาโรช
  ทองประคำ

  นิติกรผู้เชี่่ยวชาญสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณมงคล
  ขนาดนิด

  นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณสมศักดิ์
  อนันทวัฒน์

  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

  สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

  คุณภัทรินทร์
  ภูษิตโภยไคย

  นิติกรชำนาญการ

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณรังสรรค์
  หลวงเมือง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณจเร
  คงทอง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  นางสาวววิชริณี
  คุปตานนท์

  นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.