หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  กุมภาพันธ์ - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  27
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่อน
     
  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
     
  ซื้อกระเช้าปีใหม่
     
  เงินได้ตาม ม.40(2)
     
  กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุน...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

   ทางเลือกใหม่ใบกำกับ รับมือ E-Tax
     

  เนื้อหาและกำหนดการบรรยาย

  เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบกำกับภาษีอย่างแม่นยำ เพื่อเตรียมตัวรับทางเลือก
  ในระบบ E-tax receipt และ e-tax invoice ของกรมสรรพากร
  08.30 - 09.00 น.   การพัฒนาระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
    และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
  09.00 - 10.00 น.
   รู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใบกำกับภาษี
       ลักษณะและรูปแบบของใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฏากร
       - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบกำกับภาษีประเภทต่างๆ
       - บุคคลผู้มีสิทธิออกใบกำกับ และกรณีที่ไม่ต้องออกใบกำกับ
      
      
  10.00 - 10.15 น.           อาหารว่าง (เช้า)
  10.15 - 11.15 น. 
   สาระสำคัญของใบกำกับภาษีแต่ละรูปแบบ
        - ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และใบกำกับภาษีอย่างย่อ
        - ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้  

        - ใบกำกับของธุรกิจส่งออก
        - ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
       
  11.15 - 12.00 น.       วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  12.00 - 13.00 น.           อาหารกลางวัน  
  13.00 - 15.15 น.
    เข้าใจหลักเกณฑ์เอกสาร หลักฐานต้องถูกต้องครบถ้วน
            * ภาษีซื้อต้องห้าม กรณีเกี่ยวกับใบกำกับภาษี
   - ไม่มีใบกำกับภาษี หรือไม่ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
   - ใบกำกับภาษีไม่มีสาระสำคัญไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
   - ใบกำกับภาษีออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก ไม่ได้ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์ หรือไม่ได้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

   - การขีดฆ่าแก้ไข การจัดทำสำเนาใบกำกับภาษี และกรณีศึกษาอื่นๆ    
  15.15 - 15.30 น.            อาหารว่าง (บ่าย)  
  15.30 - 16.30 น.    
   ทางเลือกใหม่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
  E-Tax Invoice
  1. ลักษณะสำคัญของ e-tax invoice และสถานาการณ์ในปัจจุบัน
  2. ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 2560
   - คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขออนุญาต
   - วิธีการจัดทำ และการส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
   - เปรียบเทียบการออกใบกำกับภาษีตามแบบเดิม และทางเลือกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
     (E-tax receipt และ e-tax invoice)
    
   16.30 - 17.00 น.      เก็บตกประเด็นน่าสนใจ และแลกเปลี่ยนข้อซักถาม 


  สมาชิกสรรพากรสาส์นสามารถใช้คูปองส่วนลด 200 หรือ รหัสสมาชิก ลด 10%

  (สามารถหักส่วนลดได้เลย)


   

   สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากรมสรรพากร 
  ชื่อบัญชี สรรพากรสาส์นเพื่อการสัมมนา เลขที่บัญชี 184-0-08816-8 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
  พร้อมชื่อ - ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและระบุวันที่สัมมนา (ให้ชัดเจน)
  แจ้งหลักฐานมาที่ โทรสาร.02-6173239,02-2729558-9 ต่อ 12-13  E-mail : sanpakornsarn@rd.go.th


  กรุณาโทรยืนยันหลักฐานการโอนเงินทุกครั้งเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง
  มาที่ เบอร์โทร 02-2729558-9

  ราคาบัตร1,500บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้)

  ** รับอาหารมังสวิรัต กรุณาแจ้งล่วงหน้า ที่สรรพากรสาส์นไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันงานหรือ แจ้งหน้างานวันที่สัมมนา ก่อนเวลา 10.00น.**

  สามารถขอหนังสือรับรองนับชั่วโมง สำหรับ CPD และ CPA 

  เป็นชั่วโมงอื่นๆ จำนวน 6.30 ชั่วโมง ได้ที่หน้างานในวันสัมมนา

                                             
   

   
        21 ก.พ. 2561
  โรงแรมเอล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น 3
  !!! ที่นั่งสัมมนาเต็ม
        26 ก.พ. 2561
  โรงแรมอีสติน มักกะสัน ถ.เพชรบุรี ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8
        5 มี.ค. 2561
  โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ห้องสร้อยสุวรรณ ชั้น 2 จ.ระยอง
        6 มี.ค. 2561
  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ห้องคอนเวชั่น C อาคารโอเชียนวิง จ.ชลบุรี
        8 มี.ค. 2561
  โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3
        9 มี.ค. 2561
  โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3
        13 มี.ค. 2561
  โรงแรมเมเปิล ถ.ศรีนครินทร์ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 15
        14 มี.ค. 2561
  โรงแรมเมเปิล ถ.ศรีนครินทร์ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 15
        19 มี.ค. 2561
  โรงแรมเอเชีย BTS ราชเทวี ห้องราชเทวี ชั้น 3
        20 มี.ค. 2561
  โรงแรมเอเชีย BTS ราชเทวี ห้องราชเทวี ชั้น 3
        21 มี.ค. 2561
  โรงแรมเอเชีย BTS ราชเทวี ห้องราชเทวี ชั้น 3
        23 มี.ค. 2561
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ห้องมิราเคิลแกรนด์ ชั้น 4
        28 มี.ค. 2561
  โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน ศุนย์ประชุมฯ จ.ชลบุรี
        19 เม.ย. 2561
  อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์ประชุมฯอิมแพ็ค ห้องแฟรไฟร์ 4-6 จ.นนทบุรี
        23 เม.ย. 2561
  โรงแรมไมด้า ห้องทวารวดีแกรนด์ ชั้น 2 จ.นครปฐม
        26 เม.ย. 2561
  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ห้องกรุงศรีแกรนด์ ชั้น 3 จ.พระนครศรีอยุธยา
   
   

  คุณ ชุมพร
  เสนไสย

  นิติกรเชี่ยวชาญ

  สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณ สาโรช
  ทองประคำ

  นิติกรผู้เชี่่ยวชาญสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณมงคล
  ขนาดนิด

  นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณสมศักดิ์
  อนันทวัฒน์

  ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร

  สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร

  คุณอภิรดี
  บุญยัง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณรังสรรค์
  หลวงเมือง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณจเร
  คงทอง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณววิชริณี
  คุปตานนท์

  นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณอรนัฏ
  ยรรยงเมธ

  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.