หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ตุลาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คิดให้เป็นระบบ กับ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  มื่อได้ยินคำว่า "ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" หลายคนอาจรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนที่คลุกคลีอยู่กับวงการสรรพากรเลย หากแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำความเข้าใจได้ทั้งระบบว่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายมีภาพรวมเป็นอย่างไร การบูรณาการความคิดเช่นนี้ นับว่าจำเป็นและ มีความสำคัญมากสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางราชการ

  การหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย เป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีหนึ่งของผู้มีเงินได้ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ในบางกรณีทำหน้าที่คำนวณหักเงินซึ่งตนมีหน้าที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้วนำส่งเงินนั้นให้แก่รัฐบาล เงินที่ได้หักและนำส่งดังกล่าวถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้ของผู้รับเงินเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี ถ้ากรณีใดไม่มีกฎหมายกำหนดให้หักภาษี ผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่ต้องหักภาษีแต่อย่างใด

  บทความนี้ ผู้เขียนจึงมุ่งประสงค์ที่จะ นำเสนอเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้แบบบูรณาการ ซึ่งอาจเป็นบทความทางทฤษฎีไปบ้าง แต่หากได้ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไม่น้อย

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในสรรพากรสาส์นฉบับเดือนสิงหาคม 2550)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.