หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มิถุนายน - 2561 
  อา
  พฤ
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี :ค่าสิทธิ (Royalty) หรือ ค่าบริการ (Service Fee)
  ฎีกาภาษี
  “ค่าสิทธิ (Royalty) หรือค่าบริการ (Service Fee)”
                                                                                                                                                                                                                                                                  ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
                                                                                                                                                                                                                          ผ.ศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
                                                                                                                                                                                                                                                                  อ.พิจิต ตราชูธรรม
   
                                      
         คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8334/2559     บริษัทเอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด   โจทก์                                                                                       
                                                                         กรมสรรพากร        จำเลย
   
  คำวินิจฉัยย่อ
            โจทก์กล่าวอ้างว่าเงินได้ที่โจทก์จ่ายให้แก่บริษัท อ. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายสิงคโปร์เป็นค่าบริการ มิใช่ค่าสิทธิ แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่าเงินได้ที่โจทก์จ่ายเป็นค่าบริการ เงินได้ที่โจทก์จ่ายจึงเป็นค่าสิทธิ บริษัท อ. ผู้มีเงินได้ไม่ได้รับยกเว้นภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ โจทก์จึงมีหน้าที่หักภาษีและนำส่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70.
           
  คำพิพากษา
            โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
            จำเลยให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง
            ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
           
            โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.