หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี
  การปรับปรุงเพื่อจัดเก็บภาษีจากเงินบำนาญในนอร์เวย์
             สมาคมเพื่อตรวจสอบการค้าเสรีแห่งสหภาพยุโรป (ESA) ได้พิจารณาว่า นอร์เวย์ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของ      เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เนื่องจากนอร์เวย์ให้สิทธิค่าลดหย่อนระหว่างผู้เสียภาษีที่มีถิ่นที่อยู่และไม่มีถิ่นที่อยู่ในนอร์เวย์ไม่เท่ากันสำหรับผู้รับเงินบำนาญที่มีรายได้ต่ำ ซึ่งนอร์เวย์ต้องพิจารณาทบทวนการจัดเก็บภาษีจากเงินบำนาญ
             สมาคมฯ กล่าวว่า ผู้รับเงินบำนาญชาวนอร์เวย์บางคนได้ย้ายถิ่นฐานออกไปอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป แต่ยังคงได้รับเงินบำนาญจากการทำงานในอดึตจากประเทศนอร์เวย์ ถือได้ว่าเป็นการรับเงินบำนาญที่มีมูลค่าน้อยมาก ซึ่งเงินได้จำนวนดังกล่าวควรได้รับยกเว้นภาษีจากประเทศนอร์เวย์ ประกอบกับข้อเท็จจริงคือ ผู้รับเงินบำนาญที่อาศัยอยูในต่างประเทศจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากค่าลดหย่อนเท่ากับผู้รับเงินบำนาญที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์
             อย่างไรก็ดี สมาคมฯ ให้ความเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งประเทศนอร์เวย์มีหลักการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนชาติกับคนต่างชาติ ซึ่งขัดต่อข้อบังคับที่ 28 แห่งความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป สมาคมฯ จึงได้จัดส่งความเห็นให้รัฐบาลนอร์เวย์พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเฉพาะผู้ที่รับเงินบำนาญ และขอให้รัฐบาลนอร์เวย์แจ้งความคืบหน้าโดยเร็ว อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลนอร์เวย์ไม่สามารถดำเนินการตามข้อแนะนำได้ สมาคมฯ จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแห่งสหภาพยุโรปต่อไป

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.