หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  มีชื่อในหนังสือสำคัญ เกี่ยวพันภาษีอย่างไร
  มีชื่อในหนังสือสำคัญ เกี่ยวพันภาษีอย่างไร
   
                ในทางกฎหมายหากคู่สัญญาประสงค์จะทำนิติกรรมสัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อความชัดเจน แน่นอนและง่ายต่อการตรวจสอบ แต่หากมีการทำนิติกรรมที่เพิกเฉยต่อแบบของเรื่องนั้นๆ แล้ว ผลคือ นิติกรรมสัญญาจะตกเป็นโมฆะ ดังนั้น ถ้าบุคคลใดได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นต้องทำเป็นหนังสือและมีการลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญานั้น การลงลายมือชื่อในหนังสือย่อมต้องมีข้อผูกพันตามกฎหมาย เมื่อบุคคลใดมีชื่อในหนังสือสำคัญใดๆ ย่อมแสดงว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันระบุไว้ในหนังสือสำคัญ และทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมิน หรือเป็นผู้ได้รับเงินได้พึงประเมินโดยหนังสือสำคัญเช่นว่านั้น เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดจากผู้มีชื่อในหนังสือสำคัญนั้นก็ได้ บทความในเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลใดมีชื่อในหนังสือสำคัญใดๆ ซึ่งเกี่ยวพันกับประมวลรัษฎากรอย่างไรบ้าง พิจารณาเนื้อหาได้ดังนี้
  การประเมินจากหนังสือสำคัญ[1]
             บทบัญญัติของกฎหมาย
             ประมวลรัษฎากร มาตรา 61 บัญญัติว่า “บุคคลใดมีชื่อในหนังสือสำคัญใดๆ แสดงว่า


  [1] ประมวลรัษฎากร มาตรา 61

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.