หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ส่งออกบริการตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้สิทธิเพิ่ม
  ส่งออกบริการตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้สิทธิเพิ่ม
              กัมปนาท บุญรอด*
   
                การประกอบธุรกิจให้บริการของผู้ประกอบการนั้น อาจมีทั้งการให้บริการในราชอาณาจักรและการให้บริการนอกราชอาณาจักร ซึ่งธุรกิจบริการของไทยหลายสาขามีศักยภาพการเติบโตสูงและแข่งขันได้ในต่างประเทศเป็นภาคธุรกิจหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นไม่แพ้การขายสินค้า โดยเฉพาะเมื่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลมีการขยายตัวไปทั่วโลกสามารถติดต่อกันทางออนไลน์ได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว ก่อให้เกิดการพัฒนาการส่งออกบริการระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง ภาคธุรกิจบริการจึงสามารถสร้างมูลค่าได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่การให้บริการรูปแบบใดที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจะได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 สามารถพิจารณาได้ดังนี้
  สาระสำคัญของการให้บริการตามประมวลรัษฎากร
             ผู้ประกอบการให้บริการเป็นกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
             หลักเกณฑ์ทั่วไป
             1. บทบัญญัติมาตรา 77/1 (10) แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดนิยามของคำว่า“บริการ” หมายความว่า การกระทำใดๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า...” เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าความหมายของการให้บริการตามประมวลรัษฎากร จึงเป็นความหมายที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งการจะพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นการให้บริการ จึงต้องพิจารณาก่อนว่า การกระทำนั้นๆ ต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้า


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.