หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  เมษายน - 2561 
  อา
  พฤ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  20
  21
  22
  24
  25
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องเวบสรรพากร : DOWNLOAD (2)

       ตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการที่จะประกอบธุรกิจจะต้องยื่นคำขออะไรบ้างต่อหน่วยงานของทางราชการ และได้แนะนำให้ Download แบบพิมพ์แบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรแล้ว แต่ยังมีที่อื่นอีกหลายแห่งที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไปยื่นคำร้องคำขอทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีและไม่เกี่ยวกับการเสียภาษี ซึ่งโดยหลักๆแล้ว กฎหมายจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนและหากไม่ปฏิบัติตามย่อมมีความผิดและได้รับโทษ จึงต้องดูจากธุรกิจที่ประกอบเป็นสำคัญว่าจะต้องยื่นคำขอในเรื่องอะไรบ้าง ท่องเว็บตอนนี้จึงขอแนะนำให้ Download คู่มือและคำขอต่างๆ จากเว็บไซต์ของ อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งธุรกิจหลายประเภทต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
       เชื่อว่าท่านผู้อ่านคงผ่านหูผ่านตา คำว่า สายด่วน อย. 1556 กันมาบ้างไม่มากก็น้อย สายด่วน อย. 1556 เป็นบริการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุเสพติด เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน รวมทั้งรับบริการเรื่องร้องเรียนเมื่อพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง   ลดปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไม่เหมาะสม แต่หน้าที่ของ อย. ไม่เพียงแต่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรับผิดชอบงานด้านการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องตลอดจนกำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและ การโฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ การจะประกอบธุรกิจในด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยนี้มีการผลิตสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ยา เครื่องสำอาง ทั้งที่เป็นเคมีภัณฑ์และสมุนไพรต่างๆ ออกมาอย่างมากมาย ซึ่งหากผ่านการอนุมัติจาก อย. แล้วก็จะถือว่าได้รับรองคุณภาพในระดับหนึ่ง 
  การยื่นเรื่องขออนุมัติสินค้าจาก อย. ทำได้ง่ายมากๆ เพราะตอนนี้มีบริการ Download คำขอออนไลน์แล้ว ไม่ต้องโทรไป 1556 ก็ได้ ให้คลิกไปที่เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เลยค่ะ  
       จากหน้าแรกให้ดูที่เมนูข้อมูลการขออนุญาต จะมีบริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แต่ก่อนอื่นต้องคลิกอ่านที่หัวข้อ ขั้นตอนการขออนุญาตกับ อย. ก่อนเพราะมีแบบฟอร์มที่ให้ดาวน์โหลดเยอะมาก โดยแยกเป็น 7 ประเภทหลักๆ  คือ

  1. ยา
  2. วัตถุเสพติด
  3. อาหาร
  4. เครื่องสำอาง
  5. เครื่องมือแพทย์
  6. วัตถุอันตราย
  7. แบบฟอร์มการขออนุญาต กองงานด่าน สำหรับกรณีนำเข้าสินค้าและวัตถุตาม 1-6

       ดังนั้นต้องศึกษาทุกขั้นตอนของแต่ละประเภทสินค้าที่จะผลิตหรือจำหน่ายอย่างละเอียด เช่น  เป็นผู้ผลิตรายเล็กหรือรายใหญ่ ถ้าประกอบธุรกิจประเภทอาหารที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหน ใน 1-3 หรือนอกกลุ่ม ซึ่งต้องไปดูตารางแบ่งกลุ่มอาหาร ซึ่งพอดูแล้วจะเข้าใจ (มีตั้งแต่อาหารของเด็กแรกเกิด (นม) จนถึงวัยชราหรือไม่ชราก็ดื่มได้ (ชา)) เป็นผู้นำเข้าหรือผลิตในประเทศ จะต้อง ยื่นคำขอหรือต้องผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์อะไรบ้าง ไปตรวจวิเคราะห์ได้ที่ไหน แนบหลักฐานประกอบอะไรบ้าง ได้มอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการหรือไม่ ซึ่งในหัวข้อ ขั้นตอนการขออนุญาตกับ อย. จะแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งประมาณการเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนไว้ให้ด้วย อ่านแล้วจะได้ไม่สับสน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผิดๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องเสียเวลาเทียวไปเทียวมาเพื่อยื่นเรื่อง หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมอยู่นั่นแหละไม่แล้วเสร็จเสียที ถ้าจะให้ดีก็ต้องคลิกอ่านที่ข้อกฎหมายด้วยจะได้มีความรู้คุยกับเจ้าหน้าที่รู้เรื่องและเข้าใจมากขึ้น   
       เมื่อทราบขั้นตอนการยื่นคำขอแล้ว ต่อไปก็คลิกเข้าสู่หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีถึง 7 ประเภทแบบคำขอ เลือกแบบฟอร์มคำขอให้ตรงประเภทกิจการ รวมทั้งแบบฟอร์มประกอบที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งแบบหนังสือมอบอำนาจก็จัดทำไว้ให้ด้วย อีกทั้งสามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลชนิด Microsoft Word หรือแบบ PDF ไฟล์ได้ตามสะดวก ถ้าทำแล้วไม่สำเร็จมีปัญหาข้อขัดข้องโทรศัพท์ถามได้คลิกไปที่ หัวข้อ Call Center มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อสอบถาม คือ 02-590-7000 จะถามอะไร หรือติดต่อ ณ จุดไหนให้กดตามหมายเลขที่แจ้งไว้บนหน้าจอ หรือถ้ามีปัญหาเรื่องอื่นๆก็ใช้หมายเลข 1556 สายด่วน อย. ก็จะได้คำตอบอย่างแน่นอน

  untitled97_520 

       เมื่อยื่นคำขออนุญาตพร้อมหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะติดตามผลการอนุมัติได้จากที่ใดบ้างหากจะใช้บริการสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องคลิกที่เมนู บริการออนไลน์ หัวข้อ สอบถามผลการพิจารณาคำขออนุญาต ให้คลิกเลือกหน่วยงานจากเมนูทางด้านซ้ายมือก่อนและคลิกในช่องที่ตรงกับคำขอพร้อมทั้งกรอกเลขที่ใบรับคำขอ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วและทันสมัยในยุคดิจิตอลนี้จริงๆ

  untitled98_520 

     
      ท่องเว็บตอนดาวน์โหลดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก และคงจะต้องแนะนำให้ครบทุกหน่วยงานที่ให้บริการในทำนองเดียวกันเพื่อชี้ช่องทางที่สะดวกรวดเร็วแก่ผู้ประกอบธุรกิจในยุคน้ำมันแพงเช่นนี้ จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-มา หลายเที่ยว เพื่อขอรับและส่งแบบฟอร์มต่างๆ ถ้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้ทุกกรณีคงจะช่วยชาติประหยัดได้อีกมาก และอะไรๆ ก็คงรวดเร็วขึ้นด้วย หากได้เครื่องหมาย อย. มาแล้วก็น่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ดี เจ้าของธุรกิจก็มีเงิน เสียภาษีให้รัฐบาลนำไปพัฒนาประเทศชาติ เป็นวงจรที่ต้องให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง เห็นด้วยหรือไม่คะ อย่าลืมติดตามท่องเว็บที่ยังคงเน้นหนักในเรื่องของแบบคำขอสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ ส่วนจะเป็นคราวของหน่วยงานใด ต้องติดตามกันในฉบับหน้าค่ะ...?

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.