หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ตุลาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2558 (หลังพายุการเมือง)
  สวัสดีคะท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน  พบกันอีกครั้งนะคะ  เป็นประจำหลังสิ้นปีงบประมาณที่ผู้เขียนจะมารายงานรวมทั้งวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของปีงบประมาณที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร จัดเก็บได้สูงหรือต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการเพราะสาเหตุใด  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อม ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีดังกล่าว และปี 2558 ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายความสามารถในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลังพายุการเมืองในปี 2557 แม้เหตุการณ์บ้านเมืองจะสงบสุขแล้วแต่ผลพวงของปัญหาต่าง ๆ ที่สะสมมาทั้งในอดีตรวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อรายได้ภาษีสรรพากร นอกจากปัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนแล้วและไม่เพียงแต่รายได้ภาษีสรรพากรที่ต่ำกว่าประมาณการเท่านั้น ภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บในปีงบประมาณ 2558 ยังต่ำกว่าปีก่อนอีกด้วย และนับเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่กรมสรรพากรมีผลการจัดเก็บต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว และปีงบประมาณ 2559 ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่กรมสรรพากรต้องทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อฝ่าปัญหาอุปสรรคและบริหารการจัดเก็บภาษีให้ได้  ในขณะที่บริบทปัจจุบันไม่เอื้อต่อการจัดเก็บภาษีเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากนัก เพราะสาเหตุใดลองติดตามดูนะคะ
  สรรพากรสาส์นฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอบทวิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2558 รวมทั้งประเมินถึงสถานการณ์แนวโน้มและความเสี่ยงของรายได้ภาษีสรรพากรในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นอีกปีที่ท้าทายความสามารถของกรมสรรพากรเป็นอย่างมาก โดยขอสรุปให้เห็นถึงภาพรวมรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ก่อน ดังนี้

       1. ภาพรวมรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2558

       2. วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2558

       3.ประมาณการรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2559


  • 1. ภาพรวมรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) จัดเก็บได้ (Gross) จำนวน 2,618,463 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่จัดเก็บได้ จำนวน 2,502,935 ล้านบาท อยู่จำนวน 115,528  ล้านบาทหรือร้อยละ 4.6 แต่ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน 2,775,100 ล้านบาท อยู่จำนวน 156,637 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 โดยมีรายได้สุทธิ จำนวน 2,207,476 ล้านบาท (หลังหักการคืนภาษีของกรมสรรพากร การจัดสรรรายได้ให้อบจ., อปท. และการกันเงินชดเชยภาษีสำหรับการส่งออก) สูงกว่าปีก่อนจำนวน 2,074,660 ล้านบาท อยู่จำนวน 132,816 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 แต่ต่ำกว่าประมาณการเอกสารงบประมาณ จำนวน 2,325,000 ล้านบาท อยู่จำนวน 117,524 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1


  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนพฤศจิกายน 2558)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.