หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ตุลาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  สัมภาษณ์พิเศษ ท่านภาวนา ธรรมศิลา สรรพากรภาค 7

  1_531 

  สรรพากรสาส์น : ขอเรียนถามถึงผล การดำเนินงานในโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน ตั้งแต่ช่วงปี 2554 และ จังหวะก้าวในปี 2555 – 2556

  สรรพากรภาค 7 : จากการสอบถามประชาชนที่มาใช้บริการและการจัดกิจกรรม ร่วมกัน เกี่ยวกับโครงการสำนักงานบริการขวัญใจประชาชนในปี 2554 ที่ผ่านมา ก็เป็น ที่ประทับใจในการปรับมาตรฐานการให้บริการของเราอย่างเห็นได้ชัด

  สำหรับจังหวะก้าวต่อไปตาม Roadmap ของโครงการ ได้มีการกำหนดให้ปี 2555-2556 เป็นปีของการให้บริการที่เป็นเลิศ หรือ SERVICE EXCELLENCE ผ่านแนวคิด 3S 3P 1K โดย

  3S นั้น S แรกคือ SERVICE MIND เพื่อปรับทัศนคติผู้ให้บริการ โดย เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง S ตัวที่สองคือ SERVICE STANDARD มีการจัดทำมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกที่ ทุกสาขา และนำไปสู่การสร้าง S ตัวที่สาม คือ SERVICE CULTURE ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการให้บริการ ซึ่งจะสอดคล้องกับรหัส RD SMILE ที่กำหนดความหมายไว้ตั้งแต่ต้นว่าคือ S คือ SERVICE MIND มีจิตใจบริการ M คือ MARVELOUS การทำงานอย่างมืออาชีพ I คือ IMPRESSIVE ความประทับใจ L คือ LIVELY การให้บริการที่มีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติ และ ตัวสุดท้าย E คือ EXCELLENCE การให้บริการที่เป็นเลิศ

  เพื่อที่จะมองให้เห็นภาพการบริการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ก็ต้องพิจารณาในส่วนของ 3P และ 1K

  โดย P แรกคือ PLACE สถานที่ของ การให้บริการต้องเป็นสถานที่สะดวกสบาย เหมาะสมต่อการให้บริการ P ตัวที่สองคือ PEOPLE เจ้าหน้าที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีเสน่ห์ และ P ตัวที่สามคือ PROCESS กระบวนการให้บริการ ให้ประชาชนสะดวกสบาย และ 1K ก็คือ KM (KNOWLEDGE MANAGEMENT) การบริหารจัดการความรู้ มีการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ และเชื่อมต่อกันในแต่ละทุกๆ ภารกิจ ทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดในการพัฒนาโครงการ ในภาพรวม

  สรรพากรสาส์น : จากแนวคิดดังกล่าวได้แปรเปลี่ยนเป็นรูปธรรมอย่างไร

  สรรพากรภาค 7 : รูปธรรมคือการจัดกิจกรรมให้ผู้รับบริการ โดยกำหนดโครงการ ส่งมอบความรู้ด้วยรอยยิ้ม ปีที่ 2 ซึ่งประชาชนให้การตอบรับดีมากและอยากให้จัดต่อๆ ไปทุกปี อีกส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ให้บริการ หรือเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผ่านการจัดทำองค์ความรู้ ร่วมกัน หรือ KM ทั้งในระดับสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ และสรรพากรพื้นที่สาขา ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสส่งต่อ ความรู้ของแต่ละคน ให้เกิดการประสานความเข้าใจกันมากขึ้น และลดความผิดพลาดในการ ให้บริการ

  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำองค์ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้น และทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองด้วย

  สรรพากรสาส์น : คือมีมิติของการให้บริการทั้งทางกว้างและทางลึก คือจากสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ และสรรพากรพื้นที่สาขาด้วย

  สรรพากรภาค 7 : ใช่ค่ะ เพื่อที่จะให้องค์ความรู้ครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้รับบริการและ ผู้ให้บริการไปพร้อมกัน

  สรรพากรสาส์น : สำหรับบริการรูปแบบใหม่ๆ จากแนวคิดของโครงการในปีนี้ มีจุดเด่น ที่น่าสนใจอย่างไร

  สรรพากรภาค 7 : เพื่อให้การส่งมอบบริการเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริการพระอุเทนภาค 7 (RD7 Service Center) ทั้ง 3 ระดับ ในระดับสรรพากรภาค 1 แห่ง สรรพากรพื้นที่ 8 แห่ง และสรรพากรพื้นที่สาขา 77 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการศูนย์ฯ ได้ทุกระดับ ไม่ว่าประชาชนมีข้อข้องใจด้านภาษีอย่างไรก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ รวมทั้งสามารถเสนอแนะ การปรับปรุงการให้บริการ เพื่อนำไปสู่การ เป็นที่ปรึกษามืออาชีพทางภาษีตามเป้าหมายสำนักงานบริการขวัญใจประชาชน และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกรมสรรพากร ที่ผู้เสียภาษีจะมีความเต็มใจเสียภาษีผ่านการให้บริการที่ เป็นเลิศ

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนพฤศจิกายน 2555)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.