หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ผลกระทบจากวิกฤติมหาอุทกภัยต่อรายได้ภาษีสรรพากรไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555

  2_440_01 

  ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายท่านคงคุ้นชินกับประโยคที่ว่า "เราจะฝ่าวิกฤติมหาอุทกภัยไปด้วยกัน" ซึ่งเป็นประโยค ที่ทุกท่านซาบซึ้งดีว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาส่งผลเสียหายมากมายกว่า ที่ใครจะคาดคิดและเนื่องจากเป็นอุทกภัยครั้งที่รุนแรงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน และจากปรากฏการณ์ของน้ำใจ ที่หลั่งไหลให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยกันเองและ ผู้ที่ไม่ได้ประสบภัยรวมทั้งจิตอาสาที่ช่วยกันให้ความช่วยเหลือทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์ รวมทั้งการส่งผ่านน้ำใจด้วยการบริจาคจากทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้ทุกคนสามารถฝ่าฟันความทุกข์จากปัญหาดังกล่าวไปได้

  เพราะโลกเราเป็นพลวัตร มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งสิ่งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเอง เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยก่อการร้ายหรือวิกฤติหนี้ยุโรป เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย และต่อเนื่องถึง รายได้ภาษีสรรพากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายหน่วยงานได้พูดถึงผลกระทบของมหาอุทกภัย ในช่วงที่ผ่านมาต่อเศรษฐกิจในหลายแง่มุม สรรพากรสาส์นฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอเสนอ บทความผลกระทบจากวิกฤติมหาอุทกภัยต่อ รายได้ภาษีสรรพากรในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2555 และแนวโน้มรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจว่าจะเป็นไปในทิศทางใด โดยมีหัวข้อดังนี้

  1. ภาพรวมรายได้ภาษีสรรพากรไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2555 (ต.ค. 54 – ธ.ค. 54)

  2. วิกฤติมหาอุทกภัยที่เกิดช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษี

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนมกราคม 2555)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.