หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  กันยายน - 2559 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่อน
     
  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
     
  ซื้อกระเช้าปีใหม่
     
  เงินได้ตาม ม.40(2)
     
  กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุน...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

  1_425_01 

  2_1218

  การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
       บุ
  คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินบางกรณีอาจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 91/2(5) บัญญัติให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ในระบบภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่หลายประการ และแม้ว่าการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษี อื่นๆ ทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ด้วย แต่ในบทความนี้จะขอนำเสนอความรู้กรณีการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะเท่านั้น
  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นฐานสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาในเชิงลึกต่อไป โดยมีกรอบการนำเสนอดังนี้

  1. สาระสำคัญเบื้องต้น ประกอบด้วยความหมายและประเภทของการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ และฐานภาษีสำหรับกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

  2. ประเด็นปัญหาที่ควรพิจารณา

  3. แนววินิจฉัยที่น่าสนใจ

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนธันวาคม 2553)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.