หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2561
  วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2561
   ศุภโชค  ยิ้มประเสริฐ*
                                                                                                                                                                 พัทธ์ธีรา  ฉายาประเสริฐพร*
   
             สวัสดีค่ะ มาพบกันหลังภารกิจการจัดเก็บภาษีของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2561) เสร็จสิ้น ผู้เขียนจึงขอมารายงานรวมทั้งวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรของทั้งปีงบประมาณว่าเป็นอย่างไร จัดเก็บได้สูงหรือต่ำกว่าปีก่อนและประมาณการเพราะสาเหตุใด รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
             สรรพากรสาส์นฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอบทวิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งประเมินถึงสถานการณ์แนวโน้มและความเสี่ยงของรายได้ภาษีสรรพากรในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นอีกปีที่ท้าทายความสามารถของกรมสรรพากรเป็นอย่างมาก โดยขอเริ่มจากสรุปให้เห็นถึงภาพรวมรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2561 และประเด็นต่างๆ ดังนี้
             1. ภาพรวมรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2561
             2. วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2561
             3. ประมาณการรายได้รัฐบาลปีงบประมาณ 2562

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.