หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : ผลของเงินฝากธนาคารที่พิสูจน์ที่มาไม่ได้และการประเมินโดยวิธีพิเศษ
  ฎีกาภาษี
  “ผลของเงินฝากธนาคารที่พิสูจน์ที่มาไม่ได้และการประเมินโดยวิธีพิเศษ”
  ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชธรรม *
  ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชธรรม **
  พิจิต ตราชธรรม***
   
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11270/2555                       นาย ส.                                           โจทก์
                                                                     กรมสรรพากร                                   จำเลย
  คำวินิจฉัยย่อ
             การประเมินภาษีโดยวิธีพิเศษตามประมวลรัษฎากร มาตรา 49 ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี กรมสรรพากรที่จะกำหนดจำนวนเงินได้สุทธิขึ้นนั้น เป็นกรณีเจ้าพนักงานประเมินหาผลต่างระหว่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วัน ต้นปีเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันสิ้นปีของปีภาษีนั้น ผลที่หาได้คือ ทรัพย์สินสุทธิที่เพิ่มขึ้นอาจมีกรณีนำค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการหารายได้ หรือฐานะความเป็นอยู่ หรือพฤติการณ์ของผู้มีเงินได้เป็นหลักในการพิจารณา
             แต่กรณีของโจทก์เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินได้หลักฐานว่าโจทก์มีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร แต่โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินฝากแต่ละรายการได้มาอย่างไร และไม่มีข้อมูลว่าเป็นเงินได้ทได้รับยกเว้นภาษี จึงถือเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 และเข้าลักษณะเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 (8) จากนั้นหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เหลือเป็นเงินได้สุทธิ นำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาและประเมินให้โจทก์ชำระภาษี ถือว่าเป็นวิธีการตรวจสอบและประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 19 ถึงมาตรา 27 ไม่ใช่การตรวจสอบและประเมินโดยวิธีพิเศษโดยกำหนดจำนวนเงินได้สุทธิขึ้นอันจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 49.

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.